Všeobecné obchodní podmínky Studia 4Ladies

IČO: 88322611 Iveta Vaverová; IČO: 74458108 Dagmar Kallupová

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních a kosmetických služeb ve Studiu 4Ladies Iveta Vaverová a Dagmar Kallupová, v provozovně Benešova třída 280, Nýřany a kupujícím poskytovaných služeb.

1.2. Provozovatel poskytuje manikúrní, pedikérské, masážní a kosmetické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3 Nákupem dárkového poukazu, nebo objednáním konkrétního termínu služby, či jiné procedury (osobně, telefonicky, emailem, SMS nebo prostřednictvím sociálních sítí) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby Studia nevyužít.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy

Až na nepatrné výjimky, není bohužel možné k nám přijít na ošetření bez objednání. Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, emailem, SMS nebo prostřednictvím sociálních sítí). Na SMS, email či vzkazy na soc.sítích nemusíme včas reagovat.

Dohodnutý termín je závazná objednávka.

Na dohodnutý termín návštěvy je u nás příslušný čas rezervován pouze pro jednoho zákazníka. Znamená to, že v salonu jste pouze Vy a máte maximální pozornost a péči a nemusíte se obávat souběžného ošetřování s jiným klientem.

Vezměte prosím na vědomí, zrušíte-li návštěvu několik hodin před Vámi rezervovaným časem nebo ještě hůře, nedostavíte-li se vůbec, způsobíte nám tím velkou komplikaci.

2.2. Přeobjednání

Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte o tom předem telefonicky, emailem nebo prostřednictvím rezervačního systému, nejpozději však 24 hodin před zahájením procedury.

Chápeme, že může nastat nenadálá situace (zranění, dopravní situace atd.) a nestihnete reagovat s dostatečným předstihem. Pokud se jedná o proceduru, která je delší než 40 minut, zvažte, zda za sebe můžete poslat náhradníka, který přijde na objednanou službu místo Vás.

2.3. Předčasný příchod

V prostorách studia je pro Vás k dispozici čekárna, kterou samozřejmě můžete využít před i po ošetření. Prosíme, berte ohled na probíhající ošetření ve vedlejších místnostech, abychom nebyli při práci rušeni a klient si mohl užít svou relaxaci.

2.4. Pozdní příchod

Dostaví-li se zákazník po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase.

2.5. Absence zákazníka

Nedostaví-li se zákazník na objednanou službu bez omluvy, vyhrazujeme si právo, takového zákazníka vyřadit z databáze klientů a na další ošetření jej již neobjednat. Má-li zákazník dárkový certifikát na konkrétní službu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby rovnou odečtena z hodnoty certifikátu.

Toto striktní opatření jsme zavedli z ohledem na klienty, kteří na svůj termín musí čekat velmi dlouho.

2.6. Odmítnutí služby

Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

a) zákazník se dostaví na proceduru se zjevnými příznaky infekčních onemocnění

b) zákazník se dostaví na proceduru v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek

c) zákazník se dostaví na proceduru se zdravotními problémy medicínského charakteru

d) zákazník se dostaví na proceduru v nevyhovujícím hygienickém stavu

e) zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem

2.7. Předčasné ukončení služby

Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:

a) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo

b) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo

c) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo

d) během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

2.8. Storno podmínky (platí pro masáže a kosmetická ošetření)

U procedur, které překračují hodnotu 500,- , se vybírá záloha ve výší 25% z celkové ceny služby, případně se účtuje storno poplatek ve stejné výši. Uhradit ho lze hotově ve studiu nebo na bankovní účet (jehož číslo sdělí kosmetička/masérka na vyžádání). Storno poplatek se neúčtuje, pokud za sebe klient pošle náhradníka.

2.9. Osobní věci a cennosti

Osobní věci a cennosti si berte s sebou do místnosti, kde probíhá daná procedura. Za odložené věci v čekárně Provozovatel neručí.

2.10. Ceníky

Ceníky jsou k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele. Nejsme plátci DPH.

3. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Dárkový poukaz

4.1. Použití dárkového poukazu

Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné služby z nabídky Studia. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před zahájením procedury. Popis jednotlivých procedur najdete na webových stránkách studia : www.studio4ladies.cz

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem procedury pro ověření platnosti.

4.2. Hodnota dárkového poukazu

Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh procedury. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

4.3. Platnost dárkového poukazu

Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

5. Ochrana osobních údajů

Provozovatel neshromažďuje osobní údaje klientů.

6. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 1. 2020.

Cvičení

Pravidla využívání rezervačního systému, provozní řád a storno poplatky se řídí pravidly rezervačního systému. Vytvořením účtu souhlasíte s podmínkami užívání. Informace ke cvičení a on-line rezervacím na +420 734 831 008