Autorská práva

Tato webová stránka je předmětem autorskoprávní ochrany. Webové stránky mají vstupní, tzv. domovskou stránku ("home page") s odkazy (hyperlinky) na propojené webové stránky. Autorskoprávní ochrany požívají jak tyto jednotlivé webové stránky tak i jejich celek, protože autorské právo se vztahuje nejenom na dílo dokončené, ale i na jeho jednotlivé vývojové fáze a části.

Webová stránka se skládá ze dvou hlavních složek: digitálního obsahu tvořeného zvláště textem, fotografiemi atp., zahrnujícího celou řadu předmětů práv k duševnímu vlastnictví; digitální obsah je představován prostřednictvím počítačového programu.

Všechny fotografie umístěné na tomto webu jsou majetkem autora a chráněny autorskými právy. Jejich kopírování, stahování a jakékoli další šíření, je nezákonné bez předchozího souhlasu autora.

Autor: Iveta Vaverová, IČ: 88322611, Studio 4Ladies, Benešova tř.280, 33023 Nýřany