Název zařízení: Studio 4Ladies, Benešova třída 280, Nýřany 33023

Provozovatel: Iveta Vaverová (Zárubová), IČ: 88322611

Provozní doba: řídí se aktuálním rozvrhem cvičení (ve studiu, na webu)

Odpovědná osoba: Iveta Vaverová

Provozní řád fitness studia je zpracovaný v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, je vyvěšen na viditelném místě. Každý zákazník se po zakoupení vstupného musí s provozním řádem seznámit a zavazuje se tento provozní řád dodržovat.

Během provozu je přítomný personál, který má náležité odborné vzdělání nebo rekvalifikační kurz, který ho opravňuje k poskytování těchto služeb - příprava cvičebních programů, metodika a technika cvičení, poradenství, dohled nad cvičícími, atd. V případě potřeby je personál připravený poskytnout první pomoc nebo přivolat záchrannou službu, má přístup k lékárničce.

Do fitness studia nemají přístup: osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných drog a osoby nemocné (infekce, mykózy, atd.). Děti do 13 let mohou do fitcentra pouze v doprovodu rodiče. V celém areálu je přísný zákaz kouření.

Zákazník musí být ve studiu přezutý do čisté sportovní obuvi, při samotném cvičení používá čistý ručník. Po absolvování své cvičební lekce každý cvičící očistí podložku na jógu/Flowin podložku dezinfekčním přípravkem. Dále se nesmí zbytečně zdržovat v prostorách cvičebního sálu a omezovat tak další skupinu cvičících. Pokud zákazník během návštěvy zjistí poruchu na zařízení nebo náčiní, musí to neprodleně oznámit obsluze studia, která provede patřičná opatření.

ZDRAVOTNÍ PODMÍNKY A DOPORUČENÍ

Fitness studio je navštěvováno za účelem zvyšování kondice. Každý cvičenec si je vědom svého aktuálního zdravotního stavu.Osoby se zdravotními obtížemi (onemocnění oběhové soustavy - srdce, cévy krevní tlak, onemocnění pohybového aparátu, diabetes, atd.) musí před návštěvou fitness centra konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení.

Zákazník, který musí dodržovat zvláštní pohybová omezení, o tom pokaždé informuje personá a následně respektuje jeho pokyny.

Žvýkačky, bonbóny a další volné předměty v ústech jsou zakázány a jejich použití je výhradně na zodpovědnost zákazníka. Stejně tak šperky, doplňky a oděv omezující pohyb.

Zákazník si je vědom svých schopností a nepřeceňuje své síly. Před první návštěvou se musí informovat o jednotlivých cvičení, jejich zaměření a zejména fyzické náročnosti. Vyhne se tak případnému extrémnímu přetížení organismu nebo zklamání ze špatně zvoleného cvičení.

Každý začátečník by měl před první návštěvou konzultovat svůj zdravotní stav se svým ošetřujícím lékařem. Začátečník rovněž musí oznámit cvičitelce dané lekce, že je na její lekci poprvé a musí se řídit jejím doporučením.

Pokud si zákazník zvolí určitý typ cvičení, ale až v průběhu cvičení zjistí, že je nad jeho aktuální fyzické možnosti nebo mu nevyhovuje typ cvičení či způsob vedení lekce cvičitelkou, může kdykoliv z lekce odejít, avšak bez nároku vrácení peněz.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Studio přijímá rezervace na lekce pouze s úhradou plné čátky předem prostřednictvím ON-LINE rezervačního systému. Uhrazená platba se nahraje na Váš účet formou kreditu nebo permanentky Případné změny v rezervacích si každý účastník provádí sám v systému. Registrací v systému souhlasí účastník s provozním řádem a podmínkami užívání rezervačního systému.

Zákazník respektuje čas začátku lekce dle aktuálního rozvrhu. Po zahájení cvičení již nemusí být vpuštěn do objektu, a to bez nároku vrácení peněz.

TECHNICKÝ STAV

Personál průběžně kontroluje technický stav jednotlivého posilovacího náčiní (činky, overbaly, flowin podložky a podložky na jógu). Drobné závady jsou odstraněny ihned, při potřebě náročnější opravy je náčiní odstaveno mimo provoz do doby odstranění závady nebo vyměněno za nové.

Sprcha na patře.

1.1.2016

Iveta Vaverová