Physio Sport Peptide Complex

22.11.2023

Physio Sport Peptide Complex je originální receptura prémium** s bohatým složením a vysokou koncentrací lyofilizovaného rybího kolagenu (až 650 mg v jedné dávce). Obsahuje biologicky aktivní formy složek s vysokou absorpcí.

  • Kolagen je bílko-vina, která je základním stavebním ka-menem matrix chrupavky (95 %) a pojivové tkáně, proto jsme do Physio Sport Pep-tide Complex přidali až 650 mg lyofilizovaného kolagenu.
  • Surovina získaná z rybích kůží ob-sahuje mi-mořádně vysoké množství si-gnálních peptidů. Extrakce vody ze suroviny meto-dou lyofilizace bez použití vy-sokých teplot způsobuje nej-menší změnu její vnitřní struktury. Lyofilizované buňky tvoří ho-ubovitou struktu-ru a jejich dutiny po vložení do vody rychle ab-sorbují vlhkost. To je důležité zejména pro rybí kolagen, který obsahuje jemné signální peptidy.
  • Glukosamin je jednou ze složek kloubní chru-pavky a jednou ze složek nového Physio Sport Pep-tide Complex. Najdete v něm 330 mg gluko-saminu.
  • Chondroitin se přirozeně vysky-tuje v tekutině, která proudí oko-lo kloubní chru-pavky, a je nezbytnou součástí chru-pavek a vazů, proto je obsažen v doplňku stravy (100 mg).
  • Kyselina hyaluro-nová se vyskytuje ve škáře, chru-pavce a kloubní tekutině. Každý den se zhruba 30 % kyseliny hyalu-ronové přirozeně přítomné v těle odbourává a na její místo nastu-pují nové mole-kuly kyseliny. V našem doplňku stravy najdete až 100 mg kyseliny hyaluronové.
  • MSM - organická síra. Do Physio Sport Peptide Complex jsme přidali 500 mg MSM.
  • Extrakt z červené řepy; Do Physio Sport Peptide Complex jsme přidali 300 mg extraktu z če-rvené řepy.
  • Bromelain patří do skupiny en-zymů zvaných proteázy
  • Kadidlovník pilo-vitý (Boswellia serrata) a lokvát japonský (Eriobo-trya japonica) posilují a doplňují složení doplňku stravy.