Trigger points

1.) Co znamená výraz „trigger points“?

    Trigger points nebo také spoušťové body jsou ztuhlá místa ve svalech vyznačující se zvýšeným napětím. Tyto body bývají zdrojem bolesti, ochablosti, omezení pohybu a dalších potíží. Ošidná je také skutečnost, že bolest a problémy se neobjevují v místě postižení, ale úplně jinde. Pokud se objeví nějaký trigger point a nedojde k jeho ošetření, dochází k řetězové reakci. Aby se nahradila funkce ochablého svalu, jiný sval se musí napnout a pracovat za něj, takže se vytvoří spoušťové body i na něm.


2.) Jak trigger points vznikají?

    Pohyb, to je život. Některým z nás přináší radost, některým méně. Správně by měl být pro každého bezbolestný. Jako děti jsme neposeděli, neustále jsme si hráli, pobíhali, někam lezli, pohyb byl v období dětství něco přirozeného. I v dospělosti žijeme aktivně, někteří se pohybu věnují pravidelně, jiní zřídka. V tomto období už ale u pohybu často pociťujeme bolest. Nemusí to být jen nesprávně provedeným cvičením, ale i v běžných činnostech, například dlouhým shrbením u počítače, stereotypním prováděním práce, řízení vozidel, dlouhým ležením.

    Znáte tu chvíli, kdy se ráno vzbudíte po nějaké předchozí činnosti a už při otevření očí cítíte, že něco není v pořádku? Jako příklad uvedeme bolest v rameni, která brání pohodlnému oblékání, paže má omezenou hybnost a pohyb není zrovna příjemný. Protože už delší dobu přetrvává, zajdete k lékaři, rentgen ale neodhalí nic. Lékař Vám proto předepíše léky na bolest, ta na chvíli uleví, ale po čase se objeví znovu. Špatně spíte, bolest už se rozšiřuje do paže, zasahuje už i část hrudníku a pomalu směřuje k dlani. U lékaře dostanete doporučení k fyzioterapeutovi, který Vám doporučí protahovací a posilovací cviky. Pomůže to, ale pořád to není ono. Po čase se smiřujete s tím, že se touto bolestí naučíte žít. Některé činnosti musíte úplně vytlačit ze svého časového plánu, protože místo radosti cítíte jen bolest a velké přemáhání.

3.) Jak se trigger points dají odstranit?

    Odstranění spoušťových bodů probíhá lokalizací bolestivého místa. Poté je třeba určit, zda se bolest šíří dál po svalu nebo zůstává v místě stlačení. Pokud je bolest lokální, jedná se o tzv. tender point. Po lokalizaci spoušťového bodu dochází k jeho odstranění. Ošetřovaný provede jednoduchý strečink a poté dojde k intenzivnímu stlačení místa bolesti. Zda bolest ustupuje, poznáte podle toho, že se zvyšuje rozsah pohybu již při ošetřování, bolest ustupuje a vy cítíte velkou úlevu.

4.) Jak často dochází k ošetření trigger points?

     Ošetření určité partie těla, například zad, je vhodné udělat minimálně po týdnu. Ačkoliv se při ošetření bolesti zbavíme, dochází po ošetření k nápravě těla a opět se do popředí dostávají svaly, které svoji funkci nemohly správně provádět. Ovšem tentokrát již cítíte spíše bolest úlevovou, příjemnou.

5.) Je možné odstranění trigger pointů provádět v kombinaci s dalšími procedurami?

      Ano, jistě. Vhodná je kombinace masáže a trigger pointů, při masáži dojde k lokalizaci spoušťových bodů, ale také k jejich řetězení a může dojít k následnému ošetření.

6.) Pomůcky u ošetření trigger points.

       K intenzivnějšímu odstranění může dojít za pomoci tepla nebo ledu. V případě teplých zábalů je doporučeno být v teple, klidu a doplňovat tekutiny. Nemělo by dojít k prochladnutí těla. Znáte tu chvíli, kdy vylezete z horké vany? Nejlepší způsob, jak nevychladnout, je zabalit se do peřiny a spát. Podobně to platí o použití tepla. Při používání tepla je možné trigger point ošetřit několikrát za sebou. Opačně to platí při ošetření ledem, kdy je možné bolestivé místo ošetřit pouze jednou.

 

Zdroj:
FINANDOVÁ, Donna. Spoušťové body a jejich odstraňování. Olomouc: Poznání, 2012. ISBN 978-80-87419-28-1.