naše/vaše holky :)

       Martina Nocarová

 

Martina Vás provází lekcemi FLOWIN, TABATA a různými druhy posilovacích lekcí. 

- motto "Omnia tempus habent." (vše má svůj čas)

- Licence akreditovaná MŠMT ČR "Instruktor kondičního posilování" (Eva Blahušová)

 

 

 

       

       Kateřina Koubová

 

Katku potkáte ve studiu za barem a v sále během dohledu společných lekcí.

- motto: "Neříkejte, že něco nejde. Dříve či později se najde někdo, kdo to neví a dokáže to." William Wilberforce

- Licence akreditovaná MŠMT ČR "masér"

 

 

 

 

           Soňa Loudová

 

Soňa Vám chystá lekce Jógy s pomůckami.

- motto: "Tajemství zdravého těla a mysli nespočívá v truchlení nad minulostí ani ve strachu o budoucnost, ale ve vědomém a plném prožitku přítomnosti." Budha

- Licence akreditovaná MŠMT ČR "Instruktor jógy 3. stupně" (Moravcovi)